Strona główna logo
logo

PORTAL INTERNETOWY MOJE MIESZKANIE

 

Nowoczesne zarządzanie nieruchomościami wymaga maksymalnej przejrzystości działań Zarządu Wspólnoty i firmy administrującej oraz szybkiego dostępu do informacji. Te dwa kluczowe zadania chcemy realizować poprzez nasz własny portal internetowy Moje Mieszkanie.

 

Funkcje portalu:

 

 

dostępu mieszkańców do wszystkich uchwał, umów, faktur, protokołów a także obowiązujących przepisów prawa

 

  

 

bieżąca informacja na temat własnych rozliczeń ze wspólnotą i ponoszonych przez wspólnotę kosztów;

 

 

 

zgłaszanie usterek i wniosków; aktualna informacja o zaawansowaniu realizacji zgłoszeń

  

 

 

ogłoszenia bieżące,

ankiety np. w sprawie wyboru wariantu rozwiązania problemu

  

 

 

Każdy mieszkaniec korzystający z portalu ma swój indywidualny kod dostępu, umożliwiający mu pełny wgląd w dokumenty wspólne oraz swoje indywidualne.

 

Istnieje możliwość automatycznego powiadamiania o pojawieniu się na portalu istotnych dla danej osoby informacji.

 

Więcej informacji w zakładce Funkcje.

 

Demonstracja możliwości portalu – logowanie do wersji demo Demo.